Hỗ trợ mua hàng

2019-01-07 10:06:09

- Lựa chọn sản phẩm

+ Màu sắc

+ Dung lượng

+ Số lượng sản phẩm

- Nhập đầy đủ các thông tin như:

+ Email

+ Tên

+ Số Điện thoại

+ Tên hàng

+ Địa chỉ

+ Cách thức thanh toán

+ Ghi chú yêu cầu thêm nếu có

+ Chọn nơi giao hàng

Trong hình ảnh có thá» có: 1 ngÆ°á»i, Äang ngá»i và trong nhà

Hỗ trợ trực tuyến