Dao đa năng móc chìa khoá

 Dao đa năng Leatherman MICRA®  Dao đa năng Leatherman MICRA®
867,000₫
 Dao đa năng Leatherman SQUIRT® ES4  Dao đa năng Leatherman SQUIRT® ES4
1,136,000₫
 Dao đa năng Leatherman SQUIRT® PS4  Dao đa năng Leatherman SQUIRT® PS4
1,136,000₫
 Dao đa năng Leatherman STYLE® CS  Dao đa năng Leatherman STYLE® CS
747,000₫
 Dao đa năng Leatherman STYLE® PS  Dao đa năng Leatherman STYLE® PS
807,000₫