Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả DÀNH CHO CÁC SẢN PHẨM LÀ MÁY MUA MỚI 100%

 

Điều kiện

Đổi máy ( Đổi sản phẩm khác trị giá cao hơn hoặc thấp hơn )

Khách Thanh Toán Tiền Mặt Khi Mua, Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền Mặt Hoặc Chuyển Khoản

Khách Thanh Toán: Bằng Thẻ Tín Dụng hoặc Trả Góp Khi Mua Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền

Trường Hợp 1: Sản phẩm không bị lỗi

Trong 3 ngày đầu: Máy mới 100%

- Chưa qua sử dụng

- Nguyên Hộp.

- Chưa Activated

Không Mất Phí ( Bù Trừ Chênh Lệch Giá Nếu Có )

-5%

-10%

Trong 3 ngày đầu:

- Máy đã qua sử dụng

- Đã Mở Hộp.

- Đã Activated

-12%

-15%

-20%

Đã Sử Dụng Trên 3 ngày và dưới 30 Ngày

Trừ 20% Giá Đang Niêm Yết

Trừ 25% Giá Đang Niêm Yết

Trừ 30% Giá Đang Niêm Yết

Đã Sử Dụng Trên 30 Ngày

Mua theo giá thị trường

Mua theo giá thị trường

Mua theo giá thị trường

Lưu Ý:

- Tất cả sản phẩm đổi trả phải đầy đủ phụ kiện, hộp, sách catalog như lúc mua. Nếu không có thì sẽ bị trừ giá trị tương đương sản phẩm mới.

- Phụ kiện đã qua sử dụng sẽ mua lại theo giá thỏa thuận.

 

 

Điều kiện

Đổi máy ( Đổi sản phẩm khác trị giá cao hơn hoặc thấp hơn )

Khách Thanh Toán Tiền Mặt Khi Mua, Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền Mặt Hoặc Chuyển Khoản

Khách Thanh Toán: Bằng Thẻ Tín Dụng hoặc Trả Góp Khi Mua Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền

Trường Hợp 2: Sản phẩm bị lỗi của nhà sản xuất

Đổi trong 3 ngày đầu

Miễn phí đổi sản phẩm mới 100%

-3%

-8%

Đổi trong 4 ngày tiếp theo

Miễn phí đổi sản phẩm mới 100%

-3%

-8%

Đã Sử Dụng Trên 7 ngày và dưới 30 Ngày

Trừ 10% Giá Đang Niêm Yết

Trừ 20% Giá Đang Niêm Yết

Trừ 25% Giá Đang Niêm Yết

Đã Sử Dụng Trên 30 Ngày

Mua theo giá thị trường

Mua theo giá thị trường

Mua theo giá thị trường

Lưu Ý:

- Tất cả sản phẩm đổi trả phải đầy đủ phụ kiện, hộp, sách catalog như lúc mua. Nếu không có thì sẽ bị trừ giá trị tương đương sản phẩm mới.

- Phụ kiện đã qua sử dụng sẽ mua lại theo giá thỏa thuận.

 

Trường Hợp 3: Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng

SẢN PHẨM KHÔNG CÒN TEM BẢO HÀNH, BỊ RƠI, VA CHẠM, ĐỂ MÁY NƠI ẨM ƯỚT... THEO QUI ĐỊNH TỪ CHỐI BẢO HÀNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT ==> KHÔNG ÁP DỤNG ĐỔI TRẢ, KHÁCH HÀNG CHỊU CHI PHÍ SỬA CHỮA.

 

Chính sách đổi trả DÀNH CHO CÁC SẢN PHẨM LÀ MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

 

Điều kiện

Đổi máy ( Đổi sản phẩm khác trị giá cao hơn hoặc thấp hơn )

Khách Thanh Toán Tiền Mặt Khi Mua, Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền Mặt Hoặc Chuyển Khoản

Khách Thanh Toán: Bằng Thẻ Tín Dụng hoặc Trả Góp Khi Mua Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền

Trường Hợp 1: Sản phẩm không bị lỗi

Đổi trong 3 ngày đầu

Miễn Phí Đổi Sản Phẩm Khác

-0%

-5% Cộng thêm phí trả góp

Đã Sử Dụng Trên 3 ngày và dưới 15 Ngày

Trừ 10% Giá Đang Niêm Yết

Trừ 15% Giá Đang Niêm Yết

Trừ 20% Giá Đang Niêm Yết

Đã Sử Dụng Trên 15 ngày và dưới 30 Ngày

Trừ 15% Giá Đang Niêm Yết

Trừ 20% Giá Đang Niêm Yết

Trừ 25% Giá Đang Niêm Yết

Đã Sử Dụng Trên 30 Ngày

Mua theo giá thị trường

Mua theo giá thị trường

Mua theo giá thị trường

Lưu Ý:

- Tất cả sản phẩm đổi trả phải đầy đủ phụ kiện, hộp, sách catalog như lúc mua.

- Phụ kiện đã qua sử dụng sẽ mua lại theo giá thỏa thuận.

 

 

Điều kiện

Đổi máy ( Đổi sản phẩm khác trị giá cao hơn hoặc thấp hơn )

Khách Thanh Toán Tiền Mặt Khi Mua, Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền Mặt Hoặc Chuyển Khoản

Khách Thanh Toán: Bằng Thẻ Tín Dụng hoặc Trả Góp Khi Mua Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền

Trường Hợp 2: Sản phẩm bị lỗi của nhà sản xuất

Đổi trong 3 ngày đầu

Không mất phí đổi sản phẩm khác

-0%

-5% Cộng thêm phí trả góp

Đã sử dụng trên 3 ngày và dưới 15 ngày

-5% Giá đang niêm yết

-10% Giá đang niêm yết

-15% Giá đang niêm yết

Đã Sử Dụng Trên 15 ngày và dưới 30 Ngày

Trừ 10% Giá Đang Niêm Yết

Trừ 15% Giá Đang Niêm Yết

Trừ 20% Giá Đang Niêm Yết

Đã Sử Dụng Trên 30 Ngày

Mua theo giá thị trường

Mua theo giá thị trường

Mua theo giá thị trường

Lưu Ý:

- Tất cả sản phẩm đổi trả phải đầy đủ phụ kiện, hộp, sách catalog như lúc mua.

- Phụ kiện đã qua sử dụng sẽ mua lại theo giá thỏa thuận.

 

Trường Hợp 3: Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng

SẢN PHẨM KHÔNG CÒN TEM BẢO HÀNH, BỊ RƠI, VA CHẠM, ĐỂ MÁY NƠI ẨM ƯỚT... THEO QUI ĐỊNH TỪ CHỐI BẢO HÀNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT ==> KHÔNG ÁP DỤNG ĐỔI TRẢ, KHÁCH HÀNG CHỊU CHI PHÍ SỬA CHỮA.

page